Uw Computerstudent B.V.

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Uw Computerstudent B.V. (Vanaf hier genoemd: “Uw Computerstudent” of “wij”), gevestigd te Entrada 300-2.6, 1114AA, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 66881668.

Versie 1.0, 12 mei 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website uwcomputerstudent.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

Omschrijving van de persoonsgegevens

Zoals we hierboven beschrijven verwerken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld om onze dienst uit te voeren. De volgende gegevens verzamelen we bijvoorbeeld als u bij ons een aanvraag plaatst:

Van alle bezoekers van onze website houden we bij:

We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen, en hoe lang we dat doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen, en hoe lang we dat doen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Enkele maatregelen die we hebben getroffen zijn de volgende:

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken.

We gebruiken cookies om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website en om het advertentieaanbod voor u te verbeteren. Door op de ‘ik ga akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Uw Computerstudent of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

We gebruiken bijvoorbeeld cookies om te onthouden of we u cookies mogen aanbieden. U geeft dat aan door op de balk te klikken op ‘accepteren’. Wij willen u dan niet opnieuw lastigvallen met de cookiemelding, en gebruiken een cookie om te onthouden dat u cookies heeft geaccepteerd.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Advertentie cookies

De meeste bedrijven die online actief zijn, maken reclame. U ziet dan bijvoorbeeld banners, of een ‘gesponsorde post’ op een sociaal medium. Wij doen dat ook. Bedrijven willen dan natuurlijk weten hoeveel aanvragen dat oplevert. Zo ook wij. Daarom gebruiken we ‘advertentiecookies’. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

Social media cookies

Op onze website maken we het eenvoudig om bijvoorbeeld onze website te delen met uw connecties. Ook laten we zien hoeveel Likes we hebben op bijvoorbeeld Facebook. We plaatsen niets op uw pagina - dat kunnen we niet eens. De sociale netwerken die we integregen, maken hiervoor gebruik van social media cookies. Wij integreren met de volgende sociale netwerken, waardoor we van de volgende sociale media cookies gebruik maken:

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Tip: tijdens de afspraak met onze student, zal hij of zij vaak ook uw cookies wissen. U kunt daar in ieder geval om vragen. Zo hebt u weer een schone lei: ook bij andere websites, die mogelijk minder vertrouwd met uw informatie omgaan.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@uwcomputerstudent.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 888 22 55.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen u hiervoor vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

We nodigen u uit om ons, na het maken van een afspraak, te bezoeken op het volgende adres:

Uw Computerstudent B.V.
Entrada 300-2.6
1114AA Amsterdam
KVK 66881668

Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacybeleid? We staan u graag te woord. U kunt mailen naar info@uwcomputerstudent.nl.


Uw Computerstudent B.V.